HAKKIMIZDA

KÜLTÜR VE TİYATRO ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ | CULTHEATER

CULTHEATER - Kültür ve Tiyatro Araştırmaları Derneği, kar amacı gütmeyen, bağımsız, demokratik bir kültür kuruluşudur. 2017 Temmuz ayında İstanbul’da faaliyete geçen Kültür ve Tiyatro Araştırmaları Derneği’nin kurucuları arasında deneyimli sivil toplum çalışanları, eğitmenler, araştırmacılar, yönetmenler, oyuncular ve yazarlar yer almaktadır.

Derneğin temel amacı kültürel alanda kapsayıcı projeler yürüterek Türkiye’de sanatın herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamak, düzenlenen atölyelerde, gençler ile beraber sanatsal üretim ve yaratım süreçleri örgütleyecek katılımcı modeller geliştirmektedir. Dernek çalışmalarında tiyatro çalışmasının kültürel eğitim alanında işlevsel bir model olarak ele alınması ve sivil toplum alanı ile kültürel alanı buluşturacak yaratıcı yöntemler ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşılmaktadır.


VİZYON

CULTHEATER, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 27. maddesinde yer alan “Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.” beyanı esas alır. CULTHEATER, gençlerin akademik araştırmalar ve sanatsal pratiklerle toplumsal hayatta inisiyatif almalarını desteklerken kültürel çoğulcu, eşitlikçi, dinamik ve sürdürülebilir bir kültürel alan yaratılması için çalışmalarını gerçekleştirir.


MİSYON

CULTHEATER kültür, sanat ve toplum alanında gerçekleştirilen akademik çalışmaları, sanatın dil engelini aşabilen gücüyle yerel, ulusal ve uluslarlarası alanlarda işbirlikleri kurmayı, ortak projeler sayesinde karşılıklı öğrenimi ve deneyim paylaşımını desteklemektedir. Derneğimiz çalışmalarını kurgularken gençlerin kültürler arası diyalog, sosyal içerme, sanat ve toplum ilişkisini geliştime alanlarında desteklenmesini başat öncelik olarak belirlemektedir.
CULTHEATER, bu hedefleri gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir:
● Gençlik, sanat ve toplum konularında akademik araştırmalar
● Yerel ve küresel alanda atölyeler, seminerler, eğitim kursları gerçekleştirmek
● Yerel ve Uluslararası işbirliği programları kapsamında ortaklıklar kurmak (Avrupa Komisyonu Programları, AB Sivil Düşün, AB Erasmus+ Programı, Birleşmiş Milletler Programları vb.)
● Gösteri Sanatları alanında (performans, sahne sanatları, görsel sanatlar) sanatsal üretimler gerçekleştirmek
● Dezavatajlı gençlik gruplarını desteklemek için eğitimler, atölyeler, dayanışma ve sosyal diyalog etkinlikleri düzenlemek
● Sanat okur yazarlığını artıracak etkinlikler düzenlemek
● Dezavantajlı gençlik gruplarının sanatsal üretimlere erişimini kolaylaştırmak


|